คลิปต่างๆ ของดนตรีไทย

 

เปิงมางคอก

สะล้อ

ระนาด

ปี่

ซออู้

ซอด้วง

ซอกันตรึม

ฉาบ

ฆ้อง

ขิม

ขลุ่ย

กลองแขก

กลองสบัดชัย

กรับ

จะเข้

ซอสามสาย

พิน

 

 

 

(ถ้าไม่มีคลิป video ให้ท่านคลิก To help protect your security,Internet...ข้างบน แล้วคลิก Allow Blocked Content...เลือก Yes ก็จะมีคลิบ video ขึ้นมาให้ท่านชม)

 

 

 

***กลับหน้าหลัก***